Hudba staví chrámy Podporovatelé a dárci

Podporovatelé a dárci

Od města opakovaně dostáváme dotaci, díky které se nám daří pořádat 6-8 koncertů, nebo kulturních akcí za rok.

Velice šíkovný a ochotný truhlář Josef Kučera nám vyrobil nové dveře do sakristie.
Jeden z prvních dárců do veřejné sbírky na opravu varhan.
Kralupský dárce do sbírky na opravu varhan.
Nadace Via nám poskytla dar na opravu interiéru kostela.

Z programu ČSOB pomáhá regionům se díky dárcům podařilo získat první místo a dar 50 tis. na další opravy omítek