Hudba staví chrámy Sbírka na varhany

Sbírka na varhany

SBÍRKA NA VARHANY

číslo účtu : 115-7151540217/0100

Na žádost vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-7151540217Varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách

První nástroj zněl ve zdejším kostele na konci 17. stol. Malý positiv z dílny slánského varhanáře Jana Václava Nedvěda byl pořízen v roce 1696. Větší nástroj ( s pedálem ) byl postaven na zdejším kůru v r. 1771. Jednomanuálové varhany o 8 rejtřících a s Principálem 4´ v prospektu byly jedním z prvních děl pražského mistra Antona Reisse. Barokní nástroj zanikl těsně před I. světovou válkou. Do upravené a rozšířené Reissovy varhanní skříně vestavěla roku 1913 nový pneumatický nástroj pražská firma Heinricha Schiffnera.Varhany byly opraveny za II. světové války varhanářem Stanislavem Havlíkem, po válce v r. 1947 byl připojen varhanní motor firmou Ladislava Hausera. To je také poslední doložená oprava těchto varhan.
Schiffnerův nástroj patří mezi hojně dochované, sériově vyráběné nástroje v dobré kvalitě a standardu. Jsou dobře řemeslně zpracované a s dobově atraktivní dispozicí i pro autorskou dílnu charakteristickým romantickým “ Schiffnerovkým“ zvukem, který je mnoha varhaníkům dobře znám a na němž “ vyrostly“ celé generace. I přes úspornou dispozici dokáže nástroj díky disponování sub- a superspojky vytvořit iluzi mnohem větších varhan s typicky slavnostní zvukovou korunou. Dispozice plně vyhovuje liturgii a umožňuje i menší koncertní využití.
Nástroj je dnes v havarijním stavu v důsledku dlouhodobého nevyužívání, zanedbané údržby a následného poškození zejména vzduchové soustavy. Vzhledem k jeho věku lze očekávat mnohočetné a sdružené závady v hracím stole, v traktuře a ve vzdušnicích.


Rozpis jednotlivých položek:

  • Demontáž nástroje: 28.000,-
  • Varhanní skříň: 8.000,-
  • Hrací stůl – čištění, opravy, montáž: 71.000,-
  • Traktura – vyrovnání deformací, zapojení: 12.000,-
  • Vzdušnice – čištění, zhotovení nových ventilů, konzervace, obnovení relé manuálu a pedálu, rejstříků: 296.000,-
  • Píšťalový fond – čištění, výměna okožení, vyrovnání deformací: 130.000,-
  • Vzduchová soustava – kontrola kanálů a jejich oprava, čištění měchů a jejich oprava:  105.000,-
  • Montáž – sestavení celého nástroje, regulace klaviatur, ledění, intonace atd.:  50.000,-

Cena celkem:  700.000,-

Nový návrh na opravu varhan v zeměšském kostele zpracoval p. Štěpán Svoboda,

organolog Arcidiecéze pražské dne 7.10.2022